Den bankovní profese

14. ročník se uskuteční na jaře 2023

Scroll

Téma: Jak vidí budoucnost bankovnictví významné dámy českého bankovnictví

Kariérní centrum VŠE ve spolupráci s Katedrou bankovnictví a pojišťovnictví VŠE a společně s největšími českými bankami Českou spořitelnou, Komerční bankou a MONETA Money Bank připravilo již 14. ročník „Dne bankovní profese“, který se uskuteční

Na jaře 2023 

Cílem spolupráce VŠE s předními českými bankami je představit specifika práce v bankovnictví a přiblížit zajímavou a perspektivní práci studentům VŠE. Účastníci měli možnost setkat se se zástupci všech bank a získat tak různé pohledy na dané společnosti.

Ústřední témata panelové diskuse budou upřesněna.

Na akci není nutná registrace.

Záštitu a partnerství přijali

Akce se koná pod záštitou Fakulty financí a účetnictví resp. Katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE.

 

Účastníky panelové diskuse jsou:

 

Program předchozího ročníku (3.11.2022)

10:00 - 10:15 Úvodní slovo moderátora

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – představení účastníků panelové diskuse

10:15 - 11:30 Panelová diskuse

Ústředními tématy panelové diskuse byly:

  • Práce ekonomického analytika ve velké české bance,
  • „Prognostický proces ve velké české bance“,
  • ESG: Jak se s tím v bance poprat?“.

Moderátor

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor finance, ve stejném oboru a na stejné škole získal v roce i titul Ph.D. a byl jmenován docentem. Od ukončení vysokoškolských studií působil na katedře financí a úvěru a od svého vzniku na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou v letech 1994–1998 i vedl, od roku 2006 do roku 2014 byl děkanem fakulty, následně zastával funkci prorektora VŠE. Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze jej zvolil rektorem pro nadcházející funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Na tuto oblast je zaměřena i jeho pedagogická činnost na VŠE i v rámci četných odborných kurzů pořádaných pro pracovníky bank a dalších finančních institucí.

Panelisté

Mgr. Michal Skořepa PhD.
Mgr. Michal Skořepa PhD.

Česká spořitelna

Michal Skořepa je ekonom se zaměřením na českou ekonomiku, měnovou a fiskální politiku a bankovní sektor. V letech 2000-2016 pracoval v České národní bance, převážně jako poradce bankovní rady. Působí jako člen představenstva České společnosti ekonomické, v období 2010-2012 byl jejím prezidentem. Přednášel na půdě IMF, OECD a dalších zahraničních institucí. Autor ZŠ učebnice finanční gramotnosti a VŠ učebnice behaviorální ekonomie. Realizoval cca 50 seminářů finanční a ekonomické gramotnosti pro učitele po celé ČR. Své názory týkající se především aktuální české hospodářské politiky publikuje v médiích. Doktorát z ekonomické teorie získal na Institutu ekonomických studií FSV UK.

Prezentace na téma: Práce ekonomického analytika ve velké české bance“.

Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA
Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA

Komerční banka

Jan Vejmělek je absolventem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze se zaměřením na Finance a Ekonomiku průmyslového podniku. Na této fakultě dokončil i doktorské studium. Mimo jiné absolvoval i distanční postgraduální studium na CFA Institute (USA). Od roku 2010 je hlavním ekonomem Komerční banky, kde navíc zastává pozici vedoucího odboru pro Ekonomický a strategický výzkum Investičního bankovnictví. Problematikou makroekonomické analýzy a finančními trhy se v Komerční bance zabývá od svého nástupu v roce 1998.

Prezentace na téma: Prognostický proces ve velké české bance.

PhDr. Petr Gapko, Ph.D.
PhDr. Petr Gapko, Ph.D.

MONETA Money Bank

Petr Gapko se pohybuje v profesionálním světě financí už téměř 20 let. Po doktorském studiu na Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy se profesně věnoval kapitálovým trhům, řízení rizik a makroekonomickému vývoji. V současné době zastává pozici hlavního ekonoma ve skupině MONETA a zároveň roli Senior manažera řízení podnikových rizik.

Prezentace na téma: ESG: Jak se s tím v bance poprat?“.

Fotogalerie z minulých ročníků

Fotografie z minulých ročníků najdete na následujících odkazech:

Kontakty

Kariérní centrum VŠE

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: